Horten Advokatpartnerselskab har pr. 1. januar 2018 optaget advokaterne Christian Tullberg, Kristoffer Westberg, Christina Steen og Niels Jørgen Oggesen som partnere.

Advokatvirksomheden Horten, der med sine 250 medarbejdere er blandt landets største, styrker partnerkredsen. Fire nye partnere - Christian Tullberg med speciale i energisektoren, Christina Steen med speciale i erstatnings- og forsikringsret samt Kristoffer Westberg og Niels Jørgen Oggesen med speciale i ejendomssektoren -  skal være med til at sikre fortsat vækst og styrkelse af Hortens position i et marked, hvor kompleksiteten konstant forøges, og konkurrencen skærpes.

Christian Tullberg rådgiver virksomheder om transaktioner, tvister og komplekse kontrakter med særligt fokus på energi og infrastruktur. Han har mange års erfaring fra Mærsk og Kammeradvokaten.

Kristoffer Westberg er specialiseret i fast ejendom med særligt fokus på erhvervsejendomme, og han rådgiver en række danske og internationale ejendomsinvestorer og pensionskasser i spørgsmål vedrørende køb og salg af erhvervsejendomme, ejendomsporteføljer samt udviklingsprojekter.

Christina Steen er specialist i erstatnings- og forsikringsret, hvor hun særligt beskæftiger sig med sager vedrørende direktions- og bestyrelsesansvar samt revisor- og advokatansvar. Christina har i kraft af tidligere ansættelser i forsikringsbranchen også en stor viden om kriminalitetsforsikringer og bistår derfor ofte i tilknytning til såvel nationale som internationale tvister.

Niels Jørgen Oggesen er specialiseret i entrepriseret og har mere end ti års erfaring som rådgiver for danske og internationale parter i entrepriseprojekter. Niels Jørgen repræsenterer ofte parter i sager for Voldgiftsnævnet, Byggeri & Anlæg og de ordinære domstole. Han kommer fra en position som partner i Bruun & Hjejle, men har tidligere været advokat hos Horten i 2009-2011.

kontakt

Christian Tullberg

Partner (L)

Christina Steen

Partner (H)

Niels Jørgen Oggesen

Partner