Virksomheder inden for varme-, vand-, og elforsyningslovgivningen organiseret som I/S eller AMBA har tidligere været undtaget fra registreringspligten hos Erhvervsstyrelsen. Ny udtalelse fra netop Erhvervsstyrelsen ophæver undtagelsen.

Som udgangspunkt skal alle interessentskaber (I/S) og andelsselskaber (AMBA) være registreret i Erhvervsstyrelsen for at opnå retsevne. Virksomheder inden for varme-, vand-, og elforsyningslovgivningen organiseret som I/S eller AMBA har dog indtil nu været undtaget fra registreringspligten. En lang række af disse virksomheder har derfor efter fast praksis været registreret som almindelige foreninger i SKATs system.

Uanset undtagelsen for registrering skal alle interessentskaber og andelsselskaber inden for forsyningsvirksomhed registrere reelle ejere, men en almindelig forening kan ikke registrere reelle ejere.

Erhvervsstyrelsen har derfor i et brev af 22. december 2017 til Danske Vandværker udtalt, at I/S'er og AMBA'er, der er registreret som en forening, vil være nødt til at ændre deres registrering, så registreringen afspejler den korrekte virksomhed.

Der kan være en række forskellige konsekvenser og udfordringer ved at ændre registrering, især i forhold til retsevne, hæftelse og selskabsbeskatning, hvorfor Erhvervsstyrelsen anbefaler de berørte virksomheder at søge rådgivning herom.

Horten rådgiver naturligvis gerne i forbindelse med ændring af registrering og registrering af reelle ejere.

Læs mere vores artikel: Kend din virksomheds reelle ejere fra Ret & Indsigt september-udgaven 2017.

kontakt

Line Markert

Partner (L)