KL har offentliggjort en rapport om de samarbejder, som kommuner indgår med andre offentlige og private aktører. Det fremgår af rapporten, at hver kommune i gennemsnit indgår i 47 samarbejder, og at der særligt inden for f.eks. lønadministration, vedligehold af kommunale veje, hjemmepleje, madservice og hjælpemiddeldepoter er gevinster ved at indgå samarbejde.

KL gennemførte i 2017 en spørgeskemaundersøgelse i alle kommuner om kommunernes samarbejder med andre kommuner, regioner og private aktører. Resultaterne af undersøgelsen fremgår af rapporten "De samarbejdende kommuner".

Rapporten peger på, at der kan opnås mange gevinster gennem samarbejder, herunder som følge af en bedre kapacitetsudnyttelse, bedre brug af medarbejderressourcer og specialisering samt mulighed for standardisering og automatisering af processer. Det fremgår dog også, at samarbejder og gevinsterne herved er meget forskellige, fordi udfordringer og muligheder ikke er ens i hele landet.

Særligt på områder som fælles lønadministration, juridisk rådgivning, vedligehold af kommunale veje, hjemmepleje, tandregulering, folkeregistrering, it-drift, madservice og hjælpemiddeldepoter kan der være gevinster ved at indgå i et samarbejde om opgaven.

De juridiske rammer opfattes som en barriere for samarbejder

Ifølge rapporten foregår langt størstedelen af de kommunale samarbejder i mindre formaliserede samarbejder. Der er således tale om samarbejder, der er organiseret via aftaler, foreninger og lignende. Det er mindre end 10 % af de kommunale samarbejder, der er organiseret i en selskabsform, f.eks. et § 60-fællesskab (I/S), lov 548-selskab mv. 

De eksisterende juridiske modeller opleves ifølge de adspurgte kommuner som en barriere for samarbejdet. KL ønsker derfor, at der sikres bedre lovgivningsmæssige vilkår for kommunale samarbejder, herunder så kommunerne kan etablere samarbejdsmodeller, der er mere enkle og fleksible.

Hortens erfaringer med rådgivning om kommunale samarbejder

Vi rådgiver mange kommuner om de juridiske rammer for samarbejde. Det er vores erfaring, at området opleves som komplekst – ikke blot på grund af de forhold, der påpeges i KL's rapport, men også fordi eksempelvis udbudsreglerne skal iagttages. Derudover giver hjemmelsgrundlaget også jævnligt anledning til udfordringer. Tag fat i os, hvis du vil høre mere om mulighederne for kommunale samarbejder.

Du kan læse KL's rapport i sin fulde længde her: De kommunale samarbejder

Se også Hortens artikel om ændringen: Tværkommunale samarbejder

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat