Torsdag den 25. januar 2018 vedtog et enigt folketing en ny ferielov. Folketinget vedtog samtidig Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Ferielovsudvalget kom i august 2017 med sin betænkning, der indeholdt udkast til den nye ferielovgivning, som Folketingets partier derefter blev enige om at fremsætte i sin helhed. Lovforslagene har siden da været i offentlig høring og til høring i beskæftigelsesudvalget. Det har givet anledning til nogle mindre ændringer, men i de store linjer ser den nye ferielovgivning ud som foreslået af ferielovsudvalget.

Det kan umiddelbart virke, som om der er længe til. Det giver dog allerede nu mening at forholde sig til lovens indhold, idet virksomhederne skal træffe nogle valg af særligt økonomisk og administrativ karakter, inden de nye regler træder i kraft. Herudover skal der på mange virksomheder indgås nye aftaler, der tager højde for de nye ferieregler og endelig vil virksomhederne formentlig også løbende få spørgsmål vedrørende de nye regler fra medarbejderne.

Video: Den nye ferielov - på 5 minutter