Horten har udpeget to nye specialistadvokater med stærk brancheindsigt inden for kommunal- og forvaltningsret samt insolvens og konkurs.

Hortens specialistadvokater har opbygget fokuseret og stor erfaring, faglighed, brancheindsigt og advokatoriske evner inden for deres specialområde. Denne erfaring kommer kunden til gode gennem grundig og målrettet rådgivning, hvor specialistadvokaten kan drage nytte af sit store kendskab til området.

Malene Graff rådgiver om kommunal- og forvaltningsret samt om energi- og forsyningsret. Hun rådgiver især kommuner, andre offentlige myndigheder og kommunalt ejede selskaber inden for en lang række offentligretlige områder, herunder spørgsmål knyttet til kommunernes etablering og drift af selskaber samt om organisering og omstrukturering af offentlige selskaber og forsyningsvirksomheder.

Line Lundorff Brokholm rådgiver om generel erhvervs- og selskabsret og om insolvens og konkurs. Hun arbejder med behandling af konkursboer, herunder førelse af retssager vedrørende konkursretlige problemstillinger samt retssager i øvrigt.

kontakt

Malene Graff

Specialistadvokat

Line Lundorff Brokholm

Partner