En introduktion til de såkaldte de minimis-regler, sager om aktindsigt og overblik over konsekvenserne af nye love - hvidvaskloven og markedsføringsloven - er blandt de mest populære emner på horten.dk. Det viser en gennemgang af de mest læste artikler i 2017. Læs eller genlæs artiklerne herunder og få overblik over årets juridiske nyheder.

Statsstøtte: De minimis-støtte – hvad er det, og hvordan gør man?

Offentlig støtte til virksomheder er som udgangspunkt statsstøtte, som skal anmeldes og godkendes af Europa-Kommission for at være lovlig. For mindre støttebeløb kan det undgås, hvis der er tale om de minimis-støtte. Vi giver her en introduktion til de minimis-reglerne, og hvordan de anvendes i praksis.

Her er seneste praksis om aktindsigt

Grænserne for, hvornår der skal gives aktindsigt, afklares løbende. Horten har gennemgået den seneste praksis om aktindsigt og giver dig her et sammendrag af relevante udtalelser på det kommunale område.

5 krav til ordregivers begrundelse for tildeling af udbud

I et udbud skal alle tilbudsgivere underrettes og have en begrundelse for ordregivers valg af, hvem der får ordren. Lovgivningen indeholder en række krav, begrundelsen skal opfylde, men det beror altid på en konkret vurdering.

Domfældelse i Ateas bestikkelsessager

Østre Landsret har afsagt dom i to bestikkelsessager, hvor Atea har foræret iPhones, iPads og andet it-udstyr til to ledende medarbejdere i Københavns Kommune og hos DSB. 

Farvel til Statsforvaltningen – Ankestyrelsen overtager tilsynet med kommuner og regioner

Ankestyrelsen overtager den 1. april 2017 tilsynet med kommunerne og regionerne som følge af en ændring af kommunestyrelsesloven og regionsloven.

Højesteret melder klart ud: Godtgørelse for brud på 48-timers reglen

Højesteret har netop afsagt den første dom i en sag om godtgørelsesniveauet for overtrædelse af den såkaldte 48-timers regel i arbejdstidsloven.

Ny hvidvasklov træder snart i kraft

Hvad skal din virksomhed sikre sig, inden den nye hvidvasklov træder i kraft 26. juni? Læs om de væsentligste ændringer og download Hortens infografik, der giver overblik over hvidvaskproceduren.

Ny markedsføringslov

En helt ny markedsføringslov blev vedtaget den 25. april 2017. Loven sætter rammen for en effektiv konkurrence og gode forbrugerforhold i Danmark.

Højesteret: Persondataloven ikke overtrådt, da kommune videregav helbredsoplysninger

Det var ikke var i strid med hverken persondataloven eller forvaltningsloven, at kommune partshørte en arbejdsgiver om en borgers helbredsoplysninger.

Ændring i konkursloven sætter en stopper for "konefinten"

Den 1. januar 2018 ændres konkurslovens § 64. Den nye lov bidrager med et stærkere værn mod, at skyldner kan bringe aktiver i kreditorly hos sine nærtstående – den såkaldte "konefinte".