Husk, at alle ordregivende myndigheder er forpligtede til at gennemføre udbud elektronisk fra den 1. juli 2018. Det indebærer, at al kommunikation i relation til udbuddet skal foregå elektronisk.

Kravet blev indført i november 2016 ved erhvervsministerens bekendtgørelse nr. 1571 af 30. november 2016, hvor det blev bestemt, at alle udbud skulle gennemføres elektronisk. Fra 1. juli 2018 skal ordregivere derfor benytte et elektronisk udbudssystem til offentliggørelse af udbudsmaterialet, modtagelse af prækvalifikationsansøgninger og tilbud, samt al øvrig kommunikation om udbuddet.

Platformen skal sikre dataintegritet og fortrolighed

Det vil ikke længere være muligt at kommunikere via e-mail, idet al kommunikation skal foregå via et system, der sikrer en høj dataintegritet og fortrolighed. F.eks. er det kun bemyndigede personer, der må have adgang til indholdet af ansøgninger og tilbud. Derudover skal ordregiveren sikre, at:

  • det udbudssystem, der anvendes, er almindeligt tilgængeligt og ikke begrænser adgangen til udbudsproceduren.
  • det nøjagtige tidspunkt for modtagelse af ansøgninger og tilbud kan fastslås med sikkerhed via udbudssystemet.
  • tilbudsgiver eller ansøgere ikke skal betale for anvendelse af systemet – eller på nogen anden måde afkræves et vederlag for deltagelse i udbuddet.

Kravet om at gennemføre elektroniske udbud omfatter kontrakter, der indgås efter udbudslovens afsnit II (EU-udbud), udbudslovens afsnit III (light-regimet) og forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Hortens elektroniske udbudsplatform

Horten tilbyder en platform, udbuddet.dk, der gør det muligt at gennemføre alle udbudsprocesser, tilbudsindhentninger og miniudbud omfattet af udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven 100 % elektronisk.

Kontakt Andreas Christensen på ac@horten.dk eller tlf. 52344226 for at høre mere om platformen.

kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)