Den nye selskabslov for Grønland er nu fastsat til at træde i kraft den 1. juli 2018.

Selskabsloven, som erstatter anpartsselskabsloven og aktieselskabsloven, indeholder en række nyskabelser og muligheder for grønlandske selskaber, som bringer den grønlandske selskabslovgivning nærmere på linje med dansk selskabslov – bl.a.:

  • nedsættelse af kapitalkravet for ApS'ere fra 125.000 til 50.000 kr.
  • mulighed for delvis indbetaling af selskabskapitalen (25 %, dog min. 50.000 kr.)
  • mulighed for etablering af iværksætterselskaber, der kan stiftes for 1 kr. i startkapital
  • administrative lettelser ved fusion og spaltning mv.

Grønlandske selskaber skal fremover også registrere de ejere, som ejer 5 % eller mere af selskabets samlede kapital eller stemmerettigheder i Det Offentlige Ejerregister hos Erhvervsstyrelsen. Tilsvarende gælder i visse tilfælde panthavere med pant i kapitalandele.

Der er endnu ikke fastsat regler om registrering af de reelle ejere i Det Offentlige Ejerregister.

kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner