Jyske Bank (noteret på Nasdaq Copenhagen under symbolet: JYSK), det næststørste danske pengeinstitut og det tredjestørste pengeinstitut på det danske marked, offentliggjorde i dag beslutning om at støtte den fusion mellem Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank, som de to bankers bestyrelser offentliggjorde den 18. april 2018.

Den 18. april 2018 offentliggjorde Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank, at bestyrelserne i de to banker havde indgået aftale om en fusion, og at bestyrelserne i begge banker anbefaler sine aktionærer at stemme for fusionen.

Jyske Bank har besluttet at bakke op om den planlagte fusion mellem Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank og vil derfor stemme for fusionen på de kommende generalforsamlinger i Nordjyske Bank.

Jyske Bank har indgået en betinget aftale med Nykredit om at afhænde de aktier i Ringkjøbing
Landbobank, som Jyske Bank erhverver i forbindelse med fusionen. Aktierne købes af Nykredit til en kurs på 372 kr. pr. aktie.

Derudover modtager Jyske Bank kontant 9 kr. pr. aktie i Nordjyske Bank i forbindelse med fusionen.

Jyske Bank ejer 7.072.880 aktier i Nordjyske Bank svarende til 38,51 % af aktiekapitalen i Nordjyske Bank. Bytteforholdet i fusionen er 2 aktier i Nordjyske Bank for én aktie i Ringkjøbing Landbobank plus det nævnte kontantbeløb.

Jyske Banks betingede frivillige købstilbud til aktionærerne i Nordjyske Bank, der blev fremsat med tilbudsdokument af 6. april 2018, bortfalder, når fusionen er vedtaget.

Horten rådgiver Jyske Bank.

kontakt

Jim Øksnebjerg

Partner