Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt udkast til vejledning om tilbagebetaling af vejbidrag i høring med høringsfrist den 4. maj 2018. Udkastet beskriver bl.a., hvordan et spildevandselskab skal forholde sig, hvis en kommune kræver tilbagebetaling af for meget betalt vejbidrag.

Udkastet til vejledningen indeholder regler og retningslinjer for, hvordan et spildevandsselskab skal forholde sig, hvis en kommune kræver tilbagebetaling af for meget betalt vejbidrag - fx på baggrund af Højesterets dom fra 2016 om tilbagebetaling af vejbidrag.

Spildevandsselskabet skal først og fremmest vurdere, hvorvidt kommunens tilbagebetalingskrav er berettiget. Vurderingen skal være konkret og saglig og skal foretages enkeltvist for hvert krav og for hvert enkelt år. Et tilbagebetalingskrav kan f.eks. være berettiget, hvis en kommune – på baggrund af tidligere praksis – valgte at efterbetale et beløb til spildevandsselskabet for at undgå at blive modregnet i bloktilskuddet.

Herefter skal spildevandsselskabet vurdere, om kommunens tilbagebetalingskrav er forældet. Her gælder reglerne i forældelsesloven, hvorefter kravet som udgangspunkt forældes efter tre år. Vejledningen beskriver, i hvilke tilfælde, der kan ske suspension eller afbrydelse af forældelsesfristen.

Vejledningen indeholder desuden en kort beskrivelse af, hvordan en tilbagebetaling vil blive behandlet efter stoploven. I medfør af stoploven er alle former for økonomisk værdi, som tilflyder en kommune fra spildevandsselskabet, omfattet af en registreringspligt og modregningsregler for kommunen. Er spildevandsselskabet ikke retligt forpligtet til at tilbagebetale et for meget opkrævet vejbidrag til kommunen, skal der ske modregning i kommunens bloktilskud efter stoploven. Inden kommunen kræver pengene tilbagebetalt, skal de derfor sørge for, at deres krav om tilbagebetaling er berettiget og samtidig ikke forældet.

Du kan her læse udkast til vejledning om tilbagebetaling af vejbidrag her.

kontakt

Line Markert

Partner (L)

René Frisdahl Jensen

Partner (L)