Børne- og Socialministeriet har for anden gang offentliggjort et danmarkskort over omgørelsesprocenterne på social- og børneområdet. Kortet viser, at der stadig er for mange fejl i kommunernes sagsbehandling på området. Der er behov for større fokus på og bedre kendskab til sagsbehandlingsreglerne i forvaltningsloven og sociallovgivningen for at vende udviklingen.

Børne- og Socialministeriet offentliggjorde i juni 2017 for første gang et danmarkskort over omgørelsesprocenterne på social- og børnehandicapområdet. Kortet viste, at 37 % af de 8.140 klagesager, som Ankestyrelsen afgjorde på det sociale område i 2016, blev omgjort. Sagerne blev omgjort, enten fordi kommunernes afgørelser var forkerte, eller fordi Ankestyrelsen ikke kunne vurdere sagerne på grund af manglende oplysninger. På børnehandicapområdet var Ankestyrelsens omgørelsesprocent i 2016 på hele 46 %.

I april 2018 offentliggjorte Børne- og Socialministeriet igen et danmarkskort over omgørelsesprocenterne på social- og børnehandicapområdet. Kortet viser, at fra 2016 til 2017 er omgørelsesprocenten på socialområdet generelt steget fra 37 % til 38 % og på børnehandicapområdet fra 46 % til 52 %. Omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet viser, at der var fejl i 21 % af de sager, som Ankestyrelsen behandlede i 2017.

De høje omgørelsesprocenter vidner om, at der ude i kommunerne er et behov for at styrke kendskabet til sagsbehandlingsreglerne i forvaltningsloven og sociallovgivningen.

Compliance-programmer kan nedbringe antal af sagsbehandlingsfejl

Hos Horten har vi erfaring med at udarbejde compliance-programmer, der kan nedbringe antallet af sagsbehandlingsfejl i kommunens afgørelser. Vi tilbyder uddannelsesforløb, der kan skræddersys til den enkelte kommune, og som efter omstændighederne blandt andet kan indbefatte e-learning.

Du kan læse mere om, hvilke forløb Horten kan tilbyde her: Compliance-initiativer fra Horten

kontakt

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)

Malene Graff

Specialistadvokat