Svensk undersøgelse viser, at antagelse af juridisk bistand fordobler chancerne for medhold i udbudsklagesager.

Det svenske advokatkontor Setterwalls har i en analyse af ca. 500 svenske udbudsklagesager konstateret, at succesraten for klager er betydeligt større, hvis klager har juridisk bistand.

Analysen er foretaget på baggrund af klagesager ved de svenske forvaltningsdomstole (1. instans i det svenske klagesystem) i Stockholm, Malmø, Jönköping og Falun i perioden august til december 2017. Undersøgelsen viste, at kun omkring halvdelen af klagerne var juridisk repræsenteret, og at disse fik medhold i 12 % af klagesagerne. Klagere, som havde juridisk bistand, fik medhold i 22 % af tilfældene. Der er derfor tale om knap en fordobling af succesraten for klager, hvis der antages juridisk bistand.

Til sammenligning viser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse "Danske klagesager om udbud" fra februar 2018, at i perioden 1. juni 2013 til 30. juni 2016 har klager fået medhold eller delvist medhold i ca. 46 % af klagesagerne.  Horten har bistået Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med udarbejdelse af undersøgelsen, og vi afholder et arrangement i samarbejde med styrelsen, hvor vi bl.a. gennemgår undersøgelsens resultater. Læs mere og tilmeld dig længere nede.

I Danmark er det meget sjældent, at parterne ikke er repræsenteret ved advokat. Det er sandsynligvis (også) medvirkende til, at den danske medholdsprocent er høj sammenlignet med den svenske, idet advokatbistand sikrer, at der kun gennemføres klagesager, der er juridisk holdbare.

kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)