Jyske Bank (noteret på Nasdaq Copenhagen under symbolet: JYSK), det næststørste danske pengeinstitut og det tredjestørste pengeinstitut på det danske marked, offentliggjorde i dag beslutning om at fremsætte et frivilligt tilbud om køb af alle udestående aktier i Nordjyske Bank (noteret på Nasdaq Copenhagen under symbolet: NORDJB). Nordjyske Bank er i dag det det 12. største danske pengeinstitut og har ca. 119.000 privatkunder og ca. 10.000 erhvervskunder.

Tilbuddet lyder på et kontant vederlag på 190 kr. pr. aktie á 10 kr. svarende til en præmie på 48 %  sammenlignet med lukkekursen den 12 marts 2018. Tilbudskursen indebærer en samlet værdiansættelse af Nordjyske Bank på 3,5 mia. kr. Jyske Bank ejer i forvejen 38,49% af aktierne i Nordjyske Bank.

Jyske Bank vurderer, at en sammenlægning af Jyske Bank og Nordjyske Bank vil være den bedste løsning for aktionærerne i begge banker.

Jyske Bank anser Nordjyske Bank for en veldrevet bank med dygtige medarbejdere og med en stærk og attraktiv position i Nordjylland. En sammenlægning med Jyske Bank vil styrke denne position yderligere og f.eks. gøre det muligt at løfte langt større engagementer til gavn for erhvervsudviklingen i Nordjylland. Samtidigt vil det give Nordjyske Banks privat- og erhvervskunder direkte adgang til alle Jyske Banks konkurrencedygtige produkter og services.

På den baggrund har Jyske Bank dags dato inviteret ledelsen i Nordjyske Bank til en dialog om sammenlægning.

Tilbuddet, der vil blive offentliggjort i et tilbudsdokument senest om 4 uger, forventes at blive betinget af bl.a. (i) ophævelse af ejer- og stemmeloft i Nordjyske Banks vedtægter, (ii) Jyske Banks ejerskab af minimum 2/3 af Nordjyske Banks aktiekapital og stemmer efter tilbuddets gennemførelse (inklusiv Jyske Banks nuværende aktiebesiddelse) og (iii) relevante myndighedstilladelser. Tilbuddet vil ikke blive betinget af due diligence eller finansiering.

Horten rådgiver Jyske Bank.

kontakt

Jim Øksnebjerg

Partner