NGF Nature Energy Holding A/S og Energinet har indgået aftale om et salg af NGF Nature Energy Distribution A/S til Energinet til en værdi af 580 millioner. NGF Nature Energy Distribution A/S ejer, overvåger og vedligeholder naturgasnettet på Fyn, der leverer gas til mere end 30.000 fynske hjem.

NGF Nature Energy Holding A/S (tidligere var kendt som Naturgas Fyn) er ejet af otte fynske kommuner i fællesskab og har været kommunalt ejet siden 1979, hvor der blev åbnet for naturgas.

Handlen udspringer af regeringens ønske om at samle og effektivisere de danske gasdistributionsnet under ét statsligt selskab. Formålet er at effektivisere gassektoren og indløse et konsoliderings- og effektiviseringspotentiale til gavn for de danske gasforbrugere på mere end 100 mio. kr. om året. Salget af gasnettet blev godkendt af de otte fynske kommuner efter en politisk beslutningsproces i december 2017 og er nu blevet endeligt indgået. Der udestår visse formelle betingelser, før handlen kan blive gennemført, herunder en godkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

NGF Nature sælger også kommercielle aktiviteter

NGF Nature Energy Holding A/S har ligeledes gennemført et salg af Nature Energy-koncernens kommercielle aktiviteter. Læs mere om handlen her: Fynske kommuner gennemfører salg af Nature Energy.

Horten har bistået med alle juridiske forhold i forbindelse med begge salgsprocesser.

kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Thomas Francis Beckett

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner