Erhvervsstyrelsen har den 5. marts 2018 lanceret en ny vejledning om ansvarlige investeringer. Tanken bag ansvarlige investeringer er, at investorer bør indtænke samfundsansvar i deres investeringsbeslutninger og bl.a. tage højde for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø.

Formålet med vejledningen om ansvarlige investeringer er at skabe større klarhed om forventningerne til ansvarlig virksomhedsadfærd i topledelsen hos danske investorer. Vejledningen er baseret på OECD'S papir for institutionelle investorer, der fastsætter, hvilke handlinger en institutionel investor bør iværksætte for at leve op til principperne om ansvarlig virksomhedsadfærd.

Vejledningen fremhæver følgende væsentligste forventninger til ledelsen hos danske investorer:

  • Politikker for ansvarlige investeringer: Investorer bør etablere politikker, der omsætter internationale retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd til praksis.
  • Due diligence processer: Investorer bør etablere due diligence processer til at identificere, forebygge og afhjælpe negative indvirkninger på samfundet.
  • Processer for håndtering af negative indvirkninger: Investorer bør forebygge og afhjælpe negative virkninger på samfundet, herunder også i tilfælde, hvor investoren ikke selv har forårsaget eller medvirket til den negative indvirkning, men hvor investoren er direkte forbundet til den negative indvirkning. Det kan f.eks. være tilfældet, når investoren besidder en minoritetsandel i et selskab, som har forårsaget en negativ indvirkning på samfundet.
  • Rapportering om indsatser og resultater: Investorer bør rapportere om konkrete indsatser, udfordringer, resultater mv. i arbejdet med at håndtere negative indvirkninger på samfundet.

kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)