Den varslede storkonflikt giver anledning til mange spørgsmål omkring en eventuel påvirkning af kontrakter og udbud. Vi gennemgår en række typiske tvivlsspørgsmål.

Den mulige storkonflikt nærmer sig, og med sig bringer den mange spørgsmål. Udbudsprocessen er udtryk for et samspil mellem mange parter, og en strejke eller lockout hos en aftalepart kan skabe adskillige problemer. Herunder skitserer vi et par af de forhold, som kan give anledning til tvivl i forbindelse med en mulig konflikt.

Frister

De mange frister i forbindelse med udbud kan være vanskelige at overholde, hvis det offentlige apparat lukker ned. Det er derfor vigtigt allerede nu at forholde sig til, hvordan man bedst muligt håndterer forestående frister.

Lukkede institutioner/bygninger

Hvis strejke og/eller lockout bliver en realitet, betyder det, at mange institutioner/bygninger lukker ned. I den forbindelse opstår spørgsmålet, hvorvidt eventuelle kontraktbestemmelser om force majeure er anvendelige? – eller om det snarere er et spørgsmål om at varsle en ændring af ydelsen eller dens omfang.

Force majeure?

Ved en storkonflikt, som den der varsles, kan det som aftalepart være relevant at overveje, om man befinder sig i en ansvarsfritagende force majeure-situation. Det er en meget konkret vurdering, som foretages bl.a. på baggrund af konfliktens karakter og dens påvirkning af mulighederne for at opfylde aftaleforpligtelserne. I vurderingen kan der tages hensyn til konfliktens omfang, lovlighed og påregnelighed i øvrigt. Derudover er der stor forskel på, om offentlige kontrakter indeholder force majeure-bestemmelse og (hvis de gør), om bestemmelserne dækker en situation, som den, vi står overfor.

Webinar med fokus på storkonfliktens påvirkning af kontrakter og udbud

Horten afholder den 3. april 2018 kl. 10.00 et live-webinar, hvor advokater og partnere Annelouise Dalgaard Pedersen og Andreas Christensen besvarer de typiske spørgsmål omkring storkonfliktens påvirkning af kontrakter og udbud. Her vil der være mulighed for at stille spørgsmål direkte til nogle af Hortens eksperter.

kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)