Et flertal i det grønlandske parlament, Inatsisartut, har nu vedtaget lovgivning vedrørende en historisk stor investeringsplan for udbygning og nyetablering af lufthavne i Grønland.

Loven fastsætter rammebetingelserne for anlæg, finansiering og drift af lufthavnene, der skal forestås af det selvstyreejede selskab, Kalaallit Airport A/S.

Dermed er vejen banet for etablering af 2.200 meters baner i Nuuk og Ilulissat, som giver mulighed for direkte international flytrafik til disse byer, samt en regional 1.500 meters bane i Qaqortoq i Sydgrønland.

Loven giver mulighed for indhentelse af tilbud på anlæg og byggeri ved internationale udbud og ved international indhentning af underhåndsbud og indeholder også særlige regler for brug af udenlandske bygge- og anlægsarbejdere.

Selvstyret bidrager med egenkapital på 1,4 mia. kr. og 0,1 mia. kr. i ansvarlig lånekapital. Den danske stat foretager egenkapitalindskud med 0,7 mia. kr. og erhverver en ejerandel på lidt over 33,3 % i Kalaallit Airport A/S' selskab til anlæg og drift af lufhavnene i Nuuk og Ilulissat.

kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Klavs Gravesen

Partner (L)