Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen har den 31. oktober 2018 lanceret informationsportalen www.sikkerdigital.dk, hvor blandt andet danske virksomheder og myndigheder kan finde viden, vejledning og værktøjer til at forbedre deres it-sikkerhed.

Portalen indeholder vejledning om forebyggelse af angreb på virksomheders og myndigheders IT-systemer og vejledning om, hvad virksomheder og myndigheder kan gøre, hvis de bliver ramt af et digitalt angreb.

Portalen samler desuden en række allerede tilgængelige værktøjer og vejledninger samt viden, der kan hjælpe virksomheder og myndigheder med at opnå en sikker digital hverdag.

Virksomheder har således mulighed for at foretage et sikkerhedstjek, som tester deres it-sikkerhedsniveau og kommer med konkrete anbefalinger til eventuelle forbedringer. Tag sikkerhedstjekket på linket her.

Ved hjælp af Privacykompasset har en virksomhed endvidere mulighed for at få en status på, hvordan den konkrete virksomhed behandler personoplysninger, og hvad den skal gøre for at efterleve de persondataretlige regler. Se Privacykompasset her.