Horten har optaget Henrik Stig Lauritsen som equity partner og leder af afdelingen for skatter og afgifter.

Advokat Henrik Stig Lauritsen er tiltrådt som partner i Horten Advokatpartnerselskab og som leder af Hortens afdeling for skatter og afgifter. Det sker som et led i vores strategiske målsætning om fortsat vækst og styrkelse af vores specialer i forhold til erhvervslivet.

Henrik Stig Lauritsen har mange års erfaring med skatterådgivning af nationale og internationale koncerner.

Han yder rådgivning om skatter og afgifter i bred forstand med dybdegående erfaring inden for blandt andet virksomhedsetablering og -overdragelser, etablering af incitamentsprogrammer, hovedaktionærbeskatning, omstrukturering og generationsskifte, skatteretssager, rekonstruktioner, ind- og udstationeringer samt selskabsbeskatning i almindelighed.

Henrik er forfatter til en række artikler i tidsskrifter om skatteforhold i bl.a. Revision & Regnskabsvæsen og Ugeskrift for Skatteret.

Henrik er tidligere partner i PwC og uddannet jurist fra Aarhus Universitet i 2005.

kontakt

Henrik Stig Lauritsen

Partner