Hortens oversigt Hvad er statsstøtte? giver det hurtige overblik over statsstøttebegrebet og betingelserne for statsstøtte.

Når der gives eller modtages støtte fra en offentlig myndighed, er det vigtigt at vide, om støtten er omfattet af reglerne. Hvis støtten er omfattet af statsstøttereglerne, skal procedurerne i reglerne følges, før at støtten kan betegnes som lovlig. Ulovlig statsstøtte kan kræves tilbagebetalt med renter, hvilket kan have store konsekvenser for en virksomhed eller et projekt.

Derfor er det vigtigt at kende statsstøttereglerne. Vi giver det hurtige overblik over reglerne i oversigten: Hvad er statsstøtte?

Du kan også teste, om din støtte er omfattet af statsstøttereglerne i Hortens statsstøttetest, hvor du får en kort rapport med nyttige oplysninger om, hvad du bør gøre fremadrettet.

kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat