Brancheorganisationen Danske Slagtermestre har den 15. august 2018 anlagt sag ved Retten i 1. instans vedrørende Kommissionens beslutning af 18. april 2018 om, at en dansk rabatordning på spildevandsafgifter ikke udgjorde statsstøtte.

Kommissionens beslutning udsprang af en klage indgivet i 2013 af Danske Slagtermestre efter introduktionen af den såkaldte trappemodel i spildevandsreguleringen. I trappemodellen gives der rabat på spildevandsafgifter efter forbrug, så et større forbrug giver en højere rabat. Det adskilte sig fra den tidligere afgiftsordning, hvor der var en fast takst.

Danske Slagtermestre, som repræsenterer små og mellemstore slagterier, mener, at trappemodellen udgør statsstøtte, fordi den begunstiger store slagterier i Danmark, som kan opnå større rabatter på spildevandsafgiften og derved få en økonomisk fordel.

I en pressemeddelelse af 16. august 2018 fra Danske Slagtermestre fremgår det, at stævningen er rettet mod både Kommissionen og den danske konkurrencekommissær. Danske Slagtermestre mener, at Margrethe Vestager er inhabil i sagen om spildevandsafgifter, fordi hun tilbage i 2013 som en del af den daværende S-R-SF-regering var med til at få gennemført en vækstplan for erhvervslivet, der indeholdt en lettelse på spildevandsafgiften for større virksomheder, og nu står som underskriver af Kommissionens beslutning af 18. april 2018.

Danske Slagtermestre mener desuden, at Kommissionen har handlet i strid med det grundlæggende princip om retten til at blive hørt, fordi Danske Slagtermestre ikke har haft mulighed for at kommentere de præmisser, som afgørelsen lægger til grund.

Kommissionen: Afgiftsordningen er lovlig

Kommissionen konkluderede i sin beslutning af 18. april 2018, at afgiftsordningen ikke udgør statsstøtte.

Kommissionen vurderede, at en privat investor underlagt tilsvarende rammer som spildevandsselskaberne ville indføre mængderabatter, som dem der opnås i trappemodellen. Det skyldes, at rabattaksten giver spildevandsanlæggene mulighed for at tiltrække og fastholde store kunder, som ellers kunne overveje at stå for egen spildevandshåndtering. Rabattaksten for de store kunder overstiger desuden de reelle omkostninger, som afholdes af spildevandsanlægget, hvorfor de store kunder fortsat bidrager til rentabiliteten. Derudover er rabattaksterne ikke forbeholdt bestemte spildevandskunder, men gælder derimod lige for alle.

Derfor mente Kommissionen ikke, at afgiftsordningen indebar, at bestemte virksomheder fik en fordel. Beslutningen skal nu vurderes ved Retten i 1. instans.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat