Enerettighederne er første bind i firebindsværket Dansk Immaterialret, som udgives i samarbejde mellem Gads Forlag og DIFI. Horten har bidraget med to kapitler.

Enerettighederne giver en grundlæggende introduktion til de enkelte immaterialrettigheder. Bogen indeholder en bred fremstilling af en række centrale spørgsmål, som opstår, når omfanget af eneretten skal fastlægges og forstås. Den præsenterer de forskellige emner, der er omfattet af immaterialrettens univers, dog med særlig fokus på ophavsretsloven, varemærkeloven og patentloven.

Partner Christian Kragelund er redaktør på bogen sammen med Bjørn von Ryberg og Martin Lavesen.

Desuden har partner Jens Jakob Bugge og advokatfuldmægtig Rasmus Korsgaard bidraget med kapitel 11 om virksomhedsnavne, mens partner Christian Kragelund og advokatfuldmægtig Christian Frydenlund har bidraget med kapitel 14 om geografiske indikationer (GIS).