Ny lovgivning giver en håndsrækning til medarbejdere i den private plejesektor, der kommer i klemme ved deres arbejdsgivers konkurs.

Folketinget har den 31. januar 2019 vedtaget en tilføjelse til § 8 i Lov om Lønmodtagernes Garanti ("LG-loven").

Lovændringen er motiveret af en række konkurser i hjemmeplejesektoren, hvor private leverandører af hjemmeplejeydelser er gået konkurs, og pligten til at levere hjemmehjælpen efterfølgende er overtaget af en kommune eller en ny privat leverandør, som er sikret gennem en offentlig garanti.

I nogle af disse sager kørte der retssager om, hvem der skulle betale den skyldige løn til medarbejderne: Konkursboet (dvs. Lønmodtagernes Garantifond) eller den, som havde overtaget virksomheden. Medarbejderne måtte afvente resultatet af retssagen, inden de kunne få betalt deres tilgodehavende løn. Derved kom en række medarbejdere i klemme. Særligt i tilfælde, hvor medarbejderen ikke var medlem af en organisation, som kunne "lægge" ud for medarbejderen, kunne tvisten mellem overdrageren og erhververen altså have uoverskuelige likviditetsmæssige konsekvenser for medarbejderen.

Lønmodtagernes Garantifond skal lægge ud

Med vedtagelsen af lovændringen gives medarbejderen nu mulighed for at "overdrage" sit krav til Lønmodtagernes Garantifond, som så lægger den skyldige løn ud til medarbejderen, indtil retssagen har afgjort, hvem der skal betale den skyldige løn.

Lovændringen vedrører kun medarbejdere, som er omfattet af en virksomhedsoverdragelse til en offentlig erhverver eller en privat erhverver, hvis indfrielse af kravet er sikret gennem offentlig garanti, fx en leverandør af hjemmehjælp eller lignende serviceydelse.

Med lovændringen sikres medarbejderne i en række virksomheder, særligt inden for servicesektoren, umiddelbar og hurtig dækning af deres lønkrav direkte fra Lønmodtagernes Garantifond, også selvom der måtte være tvivl om, hvem der rettelig – i sidste ende - skal betale omkostningen.

Medarbejdere i andre virksomheder, der overdrages i forbindelse med en konkurs, har derimod ikke mulighed for at få udlagt deres tilgodehavende løn af Lønmodtagernes Garantifond. Lovgiver mente, at en sådan udvidelse ville lægge en uforholdsmæssig stor økonomisk byrde på Lønmodtagernes Garantifond og erhvervslivet, som finansierer garantiordningen.

Lovændringen træder i kraft den 1. marts 2019.

Kontakt

Piya Mukherjee

Partner (L)

Stefan Simmelsgaard Hansen

Director, advokat (L)