Folketinget har nu vedtaget en ændring af ligebehandlingsloven, der øger godtgørelsesniveauet for seksuel chikane og medfører, at en eventuel fri omgangstone ikke skal tillægges betydning ved vurderingen af eventuelle overtrædelser af forbuddet mod seksuel chikane.

Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 2019. Du kan læse mere om lovændringens indhold og betydning her: Øget godtgørelse for sexchikane.

Lovændringen understreger vigtigheden af, at man som arbejdsgiver har styr på det psykiske arbejdsmiljø og sikrer, at seksuel chikane forebygges. Vi afholder den 19. marts et kursus om arbejdsskader og det psykiske arbejdsmiljø, hvor vi gennemgår nogle af de områder, du bør have fokus på, hvis en arbejdsskade skulle opstå. Arrangementet afholdes i vores nyligt indviede lokaler i Aarhus. Læs mere og tilmeld dig her: Arbejdsskader og det psykiske arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø er blot et af mange områder, en arbejdsgiver bør have styr på. Ansættelsesretten indeholder mange facetter, hvorfor vi over ni onsdage fra den 6. februar 2019 afholder et kursus, der giver dig en grundig indføring i dette område samt ansættelsesrettens øvrige grundelementer. Læs mere om kurset og tilmeld dig her: Ansættelsesrettens A-Z.

kontakt

Marianne Lage

Partner