Storbritannien står til at forlade EU den 29. marts 2019 uden en aftale om vilkårene for deres udtræden. Det betyder, at Storbritannien umiddelbart derefter ikke længere kan betragtes som et EU/EØS-land, men et tredjeland - medmindre der indgås aftale om udsættelse af Storbritanniens udtræden.

Storbritannien står nu til at forlade EU den 29. marts 2019 uden en aftale om vilkårene for deres udtræden. Det betyder, at Storbritannien umiddelbart derefter ikke længere kan betragtes som et EU/EØS-land, men et tredjeland - medmindre der indgås aftale om udsættelse af Storbritanniens udtræden.

Hvis der ikke indgås anden aftale inden den 29. marts 2019, har det den konsekvens, at medarbejdere i Danmark med britisk pas skal have opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Arbejdsgivere og britiske medarbejdere kan allerede nu søge opholds- og arbejdstilladelse efter de almindelige regler for statsborgere fra andre lande end EU. Man skal dog være opmærksom på f.eks. beløbsordningen og overveje, om man allerede nu skal ansøge om arbejds- og opholdstilladelse efter disse regler.
Danske statsborgere skal efter den 29. marts muligvis søge om opholds- og arbejdstilladelse for at udføre arbejde i Storbritannien, men det er endnu uklart, hvad Storbritannien vil kræve her.

Vigtigt at være forberedt

Den manglende aftale betyder også, at der ikke længere er nogen fælles aftale om social sikring. Det er derfor vigtigt at få undersøgt, om ens medarbejdere er forsikret ordentligt, hvis de arbejder i Storbritannien. Ligeledes bør britiske medarbejdere, der arbejder i Danmark tjekke op på deres forsikringer i det tilfælde, at der ikke indgås en bilateral aftale om social sikring.

Man bør derfor allerede nu begynde at forberede sig:

  • Undersøg, om du har medarbejdere med britisk pas.
  • Informer medarbejderne om usikkerhederne fra den 30. marts, hvis de skal have arbejdstilladelse.
  • Sæt jer ind i reglerne om kravene for arbejdstilladelser for statsborgere fra andre lande end EU.
Horten vil løbende følge op på Brexit-udviklingen.