Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på horten.dk i 2018 og få genopfrisket din juridiske viden.

GDPR

100 dage til databeskyttelsesforordningen – er I klar?
Få en tjekliste til alle de ting, man skal have styr på i forbindelse med GDPR. Se en video, der forklarer persondatareglerne på 7 minutter. Og klik dig videre i Hortens linksamling til en række relevante vejledninger.

Datatilsynet præciserer praksis for kryptering af e-mails
Pr. 1. januar 2019 skal alle kryptere e-mails, der indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger. Datatilsynet præciserer nu i en ny vejledning, at det ud fra en risikovurdering er nødvendigt at tage stilling til, om der kun skal foretages kryptering på transportlaget, eller om den mere sikre end-to-end-kryptering er nødvendig.

Skabelon til databehandleraftale
Et væsentligt element i at overholde alle regler i databeskyttelsesforordningen er at sikre, at der er indgået de fornødne databehandleraftaler. Datatilsynet har udarbejdet en skabelon for databehandleraftaler samt en følgetekst, der forklarer, hvordan skabelonen kan anvendes.

Arbejdsret

Ny ferielov vedtaget
Januar 2018 vedtog et enigt folketing en ny ferielov. Få overblik over den nye ferielov i Hortens video, hvor vi gennemgår de vigtigste konsekvenser på 5 minutter.

Mistet sygedagpengerefusion giver ikke arbejdsgiver ret til at modregne i løn

Østre Landsret har fastslået, at arbejdsgiver ikke kan modregne tabt refusion i en medarbejders løn, uanset at det skyldes medarbejderens manglende medvirken ved kommunens opfølgning.

Det offentlige

Retningslinjer for gaver til offentligt ansatte
De fleste, der repræsenterer offentlige myndigheder eller virksomheder, kommer på et tidspunkt i en situation, hvor de får tilbudt en gave, middag, oplevelse eller lignende. Læs svarene på en række praktiske eksempler, hvor offentligt ansatte eller politikere har været i tvivl om, hvad de skulle gøre. Du kan også se et gratis webinar om gaver i det offentlige.

Kan (eller skal) kommuner undgå banker, som har været involveret i hvidvask?
Sagen om Danske Banks mulige involvering i hvidvask har rullet i både danske og udenlandske medier de sidste par år. I kølvandet på sagen har flere parter opfordret kommunerne til at genoverveje brugen af Danske Bank. Men hvilke regler gælder for udbud af bankydelser, kan (eller skal) kommuner undgå Danske Bank, og hvilke redskaber har kommunerne egentlig i kampen mod hvidvask?

Her er seneste praksis om aktindsigt
Vi gennemgår den seneste praksis om aktindsigt og giver dig et sammendrag af de nye relevante udtalelser med særlig fokus på det kommunale område.

Virksomheder

Lov om forretningshemmeligheder er nu vedtaget
Folketinget har vedtaget forslag til lov om forretningshemmeligheder, som trådte i kraft den 9. juni 2018.Loven skal styrke beskyttelsen af forretningshemmeligheder og skabe ensartede vilkår for erhvervslivet på tværs af landegrænser i EU.

Forsyning

Principiel dom om forsyningspligt
I ny principiel dom om spildevandsselskabernes forpligtelser ved byudvikling af erhvervsejendomme til boliganvendelse fastslår Københavns Byret, at spildevandsselskaberne ved omdannelse af en tilsluttet erhvervsejendom ikke er forpligtet til at føre stik frem til de nye boligmatrikler.