En opdateret 2. udgave af værket er på gaden. Mandag den 17. juni 2019 kl. 16 inviterer Horten i Hellerup i samarbejde med Karnov Group til et gratis arrangement i anledning af udgivelsen.

Bogen belyser forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Siden den første udgivelse af denne bog i 2011 er der afsagt et større antal domme om forskelsbehandlingsloven – ikke mindst fra EU-domstolen. Den nye retspraksis er i relevant omfang medtaget i denne opdaterede 2. udgave af værket.

Læs mere om bogen her.

Mød de to forfattere den 17. juni

Mandag den 17. juni 2019 kl. 16 inviterer Horten i Hellerup i samarbejde med Karnov Group til et gratis arrangement i anledning af udgivelsen af 2. udgave af Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet – forskelsbehandlingsloven.

De to forfattere, Finn Schwarz, som er managing partner hos Horten og ekspert i ansættelsesret, og Jens Jakob Hjorth-Hartmann, som er Head of HR Denmark, DFDS, vil fortælle om bogen samt seneste praksis inden for forskelsbehandlingsloven – herunder navnlig udviklingen i sager vedrørende handicap.

Kontakt

Finn Schwarz

Partner (H)