Er I compliant? Gå i dybden med en af Hortens specialtests og få vejledning til at vurdere, om I er på rette kurs.

Horten sætter skarpt fokus på compliance i takt med, at samfundets krav til organisationer på ansvarlig adfærd og lovoverholdelse er i konstant forandring. Horten har derfor udviklet en overordnet compliancetest, som supporteres af flere specialtests, til at vurdere, om jeres organisation er på rette kurs i forhold til de krav, som er afgørende for at være compliant inden for de forskellige juridiske områder.

At være compliant er i høj grad synonymt med at være på forkant i relation til den ordentlighedskultur, som myndigheder, forbrugere, investorer og offentligheden i stigende grad forventer af leverandører og samarbejdspartnere. Horten har derfor samlet specifik viden inden for ansættelsesret, M&A og offentlig regulering for at give et indblik i og en vurdering af de potentielle faldgruber.

Find den test, som henvender sig til netop jeres område.

Compliancetesten

Compliancetesten kortlægger organisationens væsentligste risici og giver et overblik over, om din organisation er compliant.

compliancetest.dk

Aktindsigtstesten

Aktindsigtstesten er et redskab for ansatte hos offentlige myndigheder og offentligt ejede selskaber, som ønsker at vurdere, om reglerne om aktindsigt bliver administreret korrekt.

aktindsigtstesten.dk

Selskabstesten

Selskabsrettens område er karakteriseret ved valgfrihed, men alligevel er der en række regler og procedurer, som selskaber skal overholde. Selskabstesten er et redskab til at vurdere, om virksomheden overholder og er compliant inden for de selskabsretlige regler.

selskabstesten.dk

HR-testen

HR-testen er et redskab for offentlige og private arbejdsgivere, som ønsker at få et overordnet overblik over udvalgte emner inden for det arbejds- og ansættelsesretlige område, herunder ansættelsesbeviser, løn, forskelsbehandling, ferie og opsigelse mv., og guider brugeren igennem en række af spørgsmål inden for compliance vedrørende arbejds- og ansættelsesret.

HR-testen.dk

Statsstøttetesten

Statsstøttetesten giver et overblik over, om støtte i et projekt er omfattet af statsstøttereglerne, og hvordan dette skal håndteres. Testen kan både anvendes af offentlige myndigheder, af andre støttegivere såsom fonde og af virksomheder, der modtager støtte. Det kan fx være en virksomhed, som overvejer et projekt, eller en handel, der resulterer i, at virksomheden får støtte i form af favorable vilkår.

statsstøttetest.dk

Udbudstesten

Udbudstesten giver på en let og overskuelig måde et overblik over, om udbudsloven bliver overholdt på nogle særligt udvalgte kritiske punkter. Testen er rettet imod offentlige ordregivere, der udbyder opgaver efter udbudsloven.

udbudstesten.dk

Konkurrencetesten

Konkurrencetesten giver overblik over, om konkurrencereglerne bliver overholdt på nogle særligt udvalgte kritiske punkter. Testen er rettet imod private og offentligtejede virksomheder.

konkurrencetesten.dk

kontakt

Line Markert

Partner

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Andreas Christensen

Partner

Frans Rossen

Partner

Jonas Enkegaard

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner