Regeringsskiftet blev en realitet denne sommer. Der forventes derfor at blive indført en række skattestigninger i den kommende tid, som vil gøre det dyrere at være dansker.

I det fælles oplæg "Retfærdig retning for Danmark" fremgår det, at der mellem regeringen og dens støttepartier er enighed om, at der skal gennemføres målrettede skattestigninger, fx en tilbagerulning af lempelsen af bo- og gaveafgiften for virksomhedsarvinger.

Herudover har Socialdemokratiet op til valget foreslået en lang række skattestigninger herunder:

  • En forhøjelse af boafgiftssatsen fra 15 % til 30 % for arv over 3 mio. kr.
  • En forhøjelse af den øverste sats på aktieindkomst fra 42 % til 45 %
  • En forhøjelse af satsen for kapitalindkomst fra 42 % til 52 %.


Enhedslisten har foreslået, at aktieindkomst skal beskattes med samme sats som for løn, mens SF foreslår, at der indføres en formueskat på 0,5 % af formuer over 5 mio. kr.

Generationsskifte af aktive erhvervsvirksomheder

Det er fortsat uvist, hvilke af de ovennævnte varslede skattestigninger – om nogen – der vil blive gennemført. Meget tyder dog på, at i hvert fald lempelsen på generationsskifte af aktive erhvervsvirksomheder rulles tilbage fra de nuværende 6 % til de oprindelige 15 %. Der er derfor god grund til at gennemføre et generationsskifte af aktiv virksomhed, inden skattestigningen effektueres. Det vides dog endnu ikke, hvornår tilbagerulningen i givet fald kan forventes gennemført.

Generationsskifte af passiv formue

I forbindelse med Folketingsvalget kom Socialdemokratiet som nævnt med et konkret forslag om forhøjelse af boafgiftssatsen fra 15 % til 30 % for arv over 3 mio. kr. mod en forhøjelse af bundfradraget fra 295.300 kr. til 500.000 kr. Samme sats og bundgrænse må antages at skulle gælde ved gaveoverdragelser. I den forbindelse kan det derfor også være relevant at overveje generationsskifte af øvrig formue, inden en mulig forhøjelse gennemføres.

Generationsskifte af ejendomme – overdragelse af skatterabat

Uden direkte sammenhæng med skattesatser for generationsskifte, kan der desuden være særlig grund til at overveje at overdrage fast ejendom til næste generation. Det gælder ikke mindst dyre ejendomme såsom dyre sommerhuse, hvilket skyldes den nye boligskattereform og de kommende ejendomsvurderinger, som udsendes for ejerboliger i 2020.

For nogle boligejere vil de nye ejendomsvurderinger medføre en stigning i de samlede boligskatter. Stigningen kan potentielt udgøre flere hundrede tusinde om året for meget dyre ejendomme. Der er derfor tanken, at der fra politisk side vil indføres en skatterabat, svarende til den merbetaling, som boligejeren kommer til at betale i forhold til hvad boligejeren ville have betalt under det gamle skattesystem.

Skatterabatten gælder alene eksisterende boligejere og forsvinder, når boligen bliver solgt efter 31. december 2020. Der er derfor god grund til at overveje en overdragelse af fast ejendom til den næste generation, inden muligheden for at opnå skatterabatten forspildes. Skatterabatten forventes fx at forsvinde, hvis næste generation arver en ejendom – fx et familiesommerhus - efter 31. december 2020.

En anden sidegevinst ved at overdrage ejendommen til næste generation i løbet af 2019 er, at der på den måde vil kunne ske overdragelse af ejendommen til den offentlige ejendomsvurdering minus 15 % i en række tilfælde. Da vurderingerne af særligt dyre ejendomme forventes at stige kraftigt, når de kommende ejendomsvurderinger udsendes, kan løsningen derfor være attraktiv.

Kontakt

Henrik Stig Lauritsen

Partner