Piya Mukherjee, partner og leder af Hortens afdeling for Insolvens & rekonstruktion, er udpeget til præsident for INSOL Europe.

På organisationen INSOL Europes netop overståede årlige konference, som i år fandt sted i København, blev partner Piya Mukherjee udpeget til ny præsident for det kommende år.

INSOL Europe er en international organisation med ca. 1.200 medlemmer, der tæller advokater, revisorer, dommere, akademikere, långivere og andre professionelle med ekspertise og interesse i insolvensret.

Organisationens mission er:

  1. Lead the development of restructuring and insolvency law, techniques and practice in Europe.
  2. Recognition by the European and international bodies as the first port of call for all matters regarding restructuring and insolvency in Europe.
  3. Inform through dissemination of technical and topical information on restructuring and insolvency.
  4. Facilitate business development and the exchange of professional experience among its members.
  5. Educate and train members, their staff and others to further technical capabilities.


Relevansen af den pan-europæiske organisation er blevet endnu større, efter at EU har taget skridt til at harmonisere reglerne inden for insolvensretten - et retsområde, som hidtil har haft et primært nationalt fokus.

INSOL Europe afholder en række konferencer, kurser og seminarer, herunder i samarbejde med andre nationale og internationale organisationer.

Organisationen har også en række arbejdsgrupper, blandt andet Legal Tech og Digital Assets, Financiers Group og Directive Project, der arbejder på en guide til forståelse af EU Direktivet om forebyggende rekonstruktion, som trådte i kraft i juni 2019. Direktivet skal implementeres i medlemsstaterne, herunder Danmark, inden for de kommende to år.

Direktivet, som er det første skridt fra EU's side til harmonisering af insolvensret i medlemsstaterne, skal være med til at sikre, at leverandører i hele EU oplever smidigere og mere ensartede regler på tværs af medlemsstaterne og dermed være med til at fjerne hindringer for kapitalens frie bevægelighed.

Kontakt

Piya Mukherjee

Partner (L)