Hortens magasin Ret & Indsigt 03/2019 er netop udkommet. Læs bl.a. om det nye Klimatorium i Lemvig, som skal finde løsninger mod ødelæggelser forårsaget af klimaforandringer og understøtte videndeling til både erhvervsliv og befolkningen. Få svaret på, hvilke forretningsoplysninger der er omfattet af aktindsigt. Få indblik i en ny vidtgående dom fra EU-Domstolen om arbejdsgiveres registrering af ansattes arbejdstid. Og bliv klogere på fordelene ved at bruge udbud med forhandling som udbudsproces.

12 aktuelle artikler giver indsigt i offentlig ret.