Tag Hortens compliancetest og få overblik over, om din organisation er compliant.

Hortens Compliancetest er et digitalt redskab til at vurdere, om din virksomhed er på rette kurs i forhold til de krav, som er afgørende for, at din virksomhed er klar til at møde kritiske øjne fra myndigheder og kunder.

Samfundets krav til virksomhederne er i konstant forandring – både i forhold til regler og forventninger om ansvarlig adfærd.

At være compliant er i høj grad synonymt med at være på forkant i relation til den ordentlighedskultur, som myndigheder, forbrugere, investorer og offentligheden i stigende grad forventer af leverandører og samarbejdspartnere.

Horten har en række compliance- og træningsprogrammer, som bl.a. kan hjælpe med at identificere og håndtere de største politiske, økonomiske, tekniske og juridiske risici for den enkelte virksomhed.

Compliancetesten

Compliancetesten hjælper til at kortlægge organisationens væsentligste risici og giver et overblik over, om din organisation er compliant.

I testen stilles brugeren over for enkle spørgsmål om compliance inden for en række forskellige områder:

  • Virksomhedsstruktur
  • Hvidvask
  • Persondata
  • Immaterielle rettigheder
  • Ansættelsesforhold
  • Statsstøtte
  • Udbud
  • Offentlig regulering
  • Konkurrenceregulering

Når testen er gennemført, vil testens resultat generere en samlet konklusion samt en rapport med uddybende svar og anbefalinger til, hvad brugerens organisation bør være opmærksom på fremadrettet.

Kom videre til testen ved at klikke på billedet herunder.

kontakt

Line Markert

Partner

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Andreas Christensen

Partner

Frans Rossen

Partner

Claus Bennetsen

Partner