Hortens magasin Ret & Indsigt 01/2020 er udkommet. 11 nye artikler giver dig indsigt i offentlig ret.

Hvilke regler skal kommunerne bruge ved ekspropriation til fordel for klimatilpasningsprojekter? Hvordan kan offentlige arbejdsgivere beskytte deres ansatte mod chikane? Vil Datatilsynets nye skabelon for databehandleraftaler gøre det lettere for kommunerne at indgå aftaler med deres databehandlere? Og hvilke hindringer er der for at etablere store varmepumper med en effekt over 0,25 MW?

Få svarene på disse spørgsmål og mange flere i årets første udgave af Ret & Indsigt.

Læs Ret & Indsigt 01/2020 online her.

Ret & Indsigt udkommer fire gange om året. Du finder alle de tidligere udgaver af magasinet under horten.dk/viden.