EU-US Privacy Shield er erklæret ugyldigt, og det bliver sværere at bruge modelkontrakterne til overførsler til tredjelande. Torsdag den 16. juli 2020 afsagde EU-Domstolen en længeventet dom, efter at den østrigske aktivist Maximilian Schrems igen havde klaget over databeskyttelsen hos Facebook.

Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS og til lande, som ikke er godkendt af EU-Kommissionen som sikre tredjelande, sker oftest på baggrund af EU-Kommissionens modelkontrakter for overførsler og EU-US Privacy Shield-ordningen. EU-Domstolen har med sin principielle dom af 16. juli 2020 taget stilling til lovligheden af netop disse to overførselsgrundlag.

EU-Domstolen finder, at modelkontrakterne fortsat kan anvendes som overførselsgrundlag fra EU til usikre tredjelande, men fastslår, at den dataansvarlige skal sikre, at det pågældende tredjeland har et beskyttelsesniveau, der i det væsentligste svarer til beskyttelsesniveauet i EU. Det indebærer, at den dataansvarlige inden hver enkelt overførsel undersøger, om tredjelandet har (i) fornødne garantier, (ii) rettigheder, der kan håndhæves, og (iii) effektive retsmidler.

EU-US Privacy Shield-ordningen blev derimod erklæret ugyldig, og organisationer, der anvender denne ordning, skal derfor straks finde et andet lovligt grundlag for overførsler til USA.

Se med, når Hortens eksperter i persondataret partner Birgitte Toxværd og advokatfuldmægtig Christoffer Skafte her fortæller om dommens konsekvenser.kontakt

Birgitte Toxværd

Partner

Christoffer Alsted Skafte

Advokat