Horten har bistået 5th Planet Games med alle juridiske aspekter af en sekundær udstedelse af aktier på børsen i Oslo, hvorved 5th Planet Games rejser NOK 45.000.000. 

5th Planet Games udvikler spil primært til mobil og iPad og står blandt andet bag spil som Tintin Match og Dawn of Dragons. Selskabet har hovedkontor i København, mens selve udviklingen af spil foregår i Berlin.

Den sekundære udstedelse af aktier sker, for at selskabet kan rejse yderligere kapital i forbindelse med refinansiering af selskabets lån.

Til brug for den sekundære udstedelse har Horten bistået selskabet med at udarbejde et prospekt til godkendelse hos Finanstilsynet. Prospektet blev godkendt i starten af juli 2020. De udstedte aktier blev optaget til handel på børsen i Oslo, Olso Axess, den 4. august 2020.

Prospektet blev udarbejdet efter reglerne i den delegerede forordning EU 2019/980 bilag 3 og bilag 12 (niveau 2-retsakt), mens selve resumeet udarbejdedes efter artikel 7 i prospektforordningen. Udstedelsen skete med fortegningsret for de eksisterende aktionærer og var fuldt ud underwritet.

Endelig har Horten bistået 5th Planet Games med de selskabsretlige forhold, som er nødvendige for at gennemføre udstedelsen af aktier.

Kontakt

Jacob Kornerup

Partner (L)