Hortens magasin Ret & Indsigt 03/2020 er udkommet. 14 nye artikler giver dig indsigt i offentlig ret.

Hvilke konsekvenser får de stærkt skærpede krav til overførsler af personoplysninger til tredjelande efter Schrems II-dommen? Hvornår kan der vindes ejendomshævd over kommunale ejendomme? Hvordan håndteres konsortier i udbud? Og hvad betyder den politiske aftale om en klimaplan for en grøn affaldssektor for kommunerne?

Få svarene på disse spørgsmål og mange flere i den seneste udgave af Ret & Indsigt.

Læs Ret & Indsigt 03/2020 online her.

Ret & Indsigt udkommer fire gange om året. Du finder alle de tidligere udgaver af magasinet under horten.dk/viden.