Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på horten.dk i 2019 og få genopfrisket din juridiske viden.

GDPR

Taxaselskab indstillet til GDPR-bøde på 1,2 mio. kr.
Taxa 4x35 er det første selskab, som Datatilsynet har politianmeldt for brud på forordningen. Datatilsynet var i oktober 2018 på tilsynsbesøg hos virksomheden og kunne i den forbindelse konstatere, at Taxa 4x35 på flere punkter ikke overholdt reglerne i forordningen.

Brud på persondatasikkerheden: Typiske fejl og bødeniveau
Datatilsynet oplyste i april 2019, at der stadig bliver anmeldt et højt antal sikkerhedsbrud efter, at databeskyttelsesforordningen trådte i kraft. Vi ser nærmere på de typesituationer, der forårsager et sikkerhedsbrud, hvordan disse kan undgås, sanktionsmuligheder og det kommende bødeniveau.

Et år med GDPR
Den 25. maj 2019 var det ét år siden, at databeskyttelsesforordningen - også kendt som GDPR - trådte i kraft. Hortens eksperter i persondata giver et overblik over de vigtigste compliance-indsatser for organisationer, de væsentligste afgørelser efter de nye regler, bødeniveauer og nye tiltag fra Datatilsynet og Det Europæiske Databeskyttelsesråd.

ANSÆTTELSESRET

Registrerer I medarbejdernes arbejdstid?
EU-Domstolen har i en dom udtalt, at medlemsstaterne skal have en lovgivning, som sikrer, at arbejdsgivere registrerer ansattes arbejdstid. Dommen kan betyde ændrede regler i Danmark. Vi gennemgår dommen og dens mulige konsekvenser.

Har I en klar gavepolitik?
For at undgå tvivl om offentligt ansattes saglighed og upartiskhed i forbindelse med afgørelser, valg af leverandører og samarbejdspartnere er det vigtigt, at der er en klar gavepolitik, og at alle de ansatte kender til rammerne.

SELSKABSRET

Lovforslag vil afskaffe IVS'er og nedsætte kapital­kravet for ApS'er
Folketinget fremsatte den 28. februar 2019 det lovforslag, der afskaffede iværksætterselskabsformen og nedsatte kapitalkravet til anpartsselskabers selskabskapital.

UDBUD OG KONKURRENCERET

Overblik: Juridiske konsekvenser af Falck-sagen
Konkurrencerådet fastslog den 31. januar 2019, at Falck misbrugte sin dominerende stilling på markedet for ambulancekørsel i Danmark i 2014 og 2015. Falck ankede ikke afgørelsen, og det rejste en række spørgsmål om de juridiske konsekvenser for Falck og ikke mindst de mulige erstatningskrav. Men udmeldingen rejste også spørgsmål om Falcks deltagelse i kommende udbud – og mulige konsekvenser for Falck i eksisterende kontrakter.

SKI politianmeldt og rammeaftale delvist erklæret for uden virkning
Klagenævnet for Udbud annullerede ved kendelse af 15. februar 2019 tildelingsbeslutningen i SKI's udbud af Rammeaftale 50.75 (Elevatorservice). Samtidig erklærede Klagenævnet rammeaftalen for uden virkning fra og med 1. april 2019, og Klagenævnet politianmeldte SKI.

ENTREPRISERET

Mangler og tvister i byggeriet: Det skal bygherre være særligt opmærksom på i AB(R) 18
I en artikelserie sætter vi fokus på de bestemmelser i de nye standardvilkår, som bygherre bør være særligt opmærksom på. I artiklen her gennemgår vi de ændringer i AB-systemet, som bygherren bør have særligt fokus på, hvis der konstateres mangler ved byggeriet eller i tilfælde af tvister.

OFFENTLIG RET

Her er seneste praksis om aktindsigt
Horten gennemgår løbende den seneste praksis om aktindsigt og giver et sammendrag af de nye relevante udtalelser. Her er seneste update, som udkom oktober 2019.