I 2021 rapporterer Horten for første gang på klimaaftryk. Som rådgivningsvirksomhed uden et produktionsapparat er vores aftryk ikke stort. Hortens vigtigste bidrag til indsatsen mod klimaforandringer går derfor gennem vores rådgivning til aktørerne i den grønne omstilling – producenterne af vedvarende energi, virksomhederne bag nye, bæredygtige energiløsninger og infrastruktur, forsyningsselskaberne og kommunerne. Det sagt, så er det selvfølgelig også vigtigt for os at have orden i eget hus.

Derfor har vi gennemført et klimaregnskab i 2021 for at opnå et overblik over vores årlige drivhusgasudslip. Dette første klimaregnskab har givet os et detaljeret indblik i nøgletallene og en baseline, som skal danne udgangspunkt for i 2022 at identificere nye indsatsområder, der kan reducere vores energiforbrug og støtte op om den grønne omstilling.

Klimaregnskabet er lavet med det webbaserede system CEMAsys, som er baseret på den internationale standard Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen).

Klimaregnskab 2021

CO2-udslippene er fordelt på tre scopes i henhold til GHG-protokollens anvisninger og metode. Hortens samlede udslip for 2021 lå på 333,8 tCO2. Med 278 fuldtidsmedarbejdere giver det et udslip per medarbejder på 1,2 tCO2 for 2021.

I Scope 1 rapporteres alle udslip, som foregår i virksomhedsejede bygninger og transportmidler. Hortens Scope 1-udslip er derfor relateret til brugen af firmabiler og kølegas fra et køleanlæg på kontoret i Hellerup. Tilsammen står vores tre kontorer for 12,5 tCO2e, svarende til 3,8% af det samlede CO2-udslip i 2021.

I Scope 2 rapporteres alle udslip fra brugen af elektricitet og fjernvarme. Det samlede udslip for alle tre kontorer er på 228,1 tCO2e, svarende til 68,7 % af de samlede udslip, og med en næsten lige fordeling mellem elektricitet (101,8 tCO2e) og fjernvarme (126,4 tCO2e).

I Scope 3 har Horten for 2021 valgt at afgrænse til forretningsrejser (kørsel i egen bil, flyrejser, taxiture, togrejser, færgerejser og hotelophold). Scope 3 udgjorde 93,2 tCO2e i 2021, svarende til 27,9 % af de samlede udslip. Den største udleder i denne kategori var kørsel i egen bil, som stod for 49,3 tCO2e eller 14,8% af det samlede udslip.

I 2021 har vores rejseaktiviteter og brug af kontorerne været mindre pga. pandemien. Vi har arbejdet mere hjemmefra og rejst mindre med fly, tog og bil. Året giver derfor ikke den oplagte baseline, og vi forventer, at CO2-udslippet vil være større for 2022. Men klimaregnskabet har givet os vigtig ny viden om, hvordan vores forbrug fordeler sig, og hvor vi fremover kan gøre en aktiv indsats for klimaet, både i eget hus og i vores valg af leverandører. Det vil vi sætte mål for i 2022.

Klimaregnskab 2021 - scope 1, 2 og 3

Bæredygtige bygninger og køkkener

Hortens domicil i Hellerup har et energiforbrug, der ligger 10 % under gældende energikrav på opførelsestidspunktet (2009), og bygningen er udstyret med en række energibesparende løsninger såsom regulering af ventilation, varm, køling og belysning via bevægelsessensorer, LED-lys og elspareskinner.

Køkkenet i Hellerup har i mange år haft fokus på bæredygtighed, økologi og dyrevelfærd. Vi driver en mindre køkkenhave på tagterrassen, der leverer krydderurter til køkkenet og har et bistade med egenproduktion af honning. I 2021 har vi bl.a. valgt Grambogaard og Hindsholm som kødleverandører, der begge er bredt anerkendt for dyrevelfærd, og vi har skiftet plastikemballage ud med et mere bæredygtigt papprodukt.

Kontoret på Frederiks Plads i Aarhus har modtaget bæredygtighedscertificeringen DGNB-Guld, der bl.a. omfatter krav om materialernes kvalitet og deres lave miljøbelastning, lavere udgifter til varme og vedligehold for lejerne samt bedre indeklima og lavere støjgrænser til gavn for livskvaliteten.

Klimaregnskab 2021 - 1,2 tCO2 pr. fuldtidsmedarbejder

Kontakt

Tine Kaspersen

Direktør

Christian Gregersen

Managing Partner