Som rådgivningsvirksomhed uden et produktionsapparat er vores klimaaftryk ikke stort. Hortens vigtigste bidrag til ind­satsen mod klimaforandringer går derfor gennem vores rådgivning til aktørerne i den grønne omstilling – producenterne af vedvarende energi, virksomhederne bag nye, bæredygtige energiløsninger og infrastruktur, forsyningsselskaberne og kommunerne. Når det er sagt, så er det selvfølgelig også vigtigt for os at have orden i eget hus.

I 2022 har vi gennemført to ledelsesworkshops i en intern ESG-arbejdsgruppe for at definere formål og ambitioner for Hortens fremtidige ESG-rapportering. I de to workshops har vi bl.a. arbejdet med en væsentlighedsanalyse som diskussions­redskab for at afdække de sociale, miljømæssige og økonomiske forhold, der kan få indflydelse på forretningen på lang sigt, og identificere, hvor Horten har den største indvirkning på miljø og samfund. Dette arbejde fortsætter i 2023.

I 2021 gennemførte vi for første gang et klimaregnskab for at opnå et overblik over vores årlige drivhusgasudslip. Klimaregnskabet er lavet med det webbaserede system CEMAsys, som er baseret på den internationale standard Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen).

Det første klimaregnskab gav os et detaljeret indblik i nøgletallene og en første baseline. Denne baseline blev dog til i et ekstraordinært år, hvor vi på grund af pandemien arbejdede mere hjemmefra og selvfølgelig rejste mindre med fly, tog og bil.

Derudover har CEMAsys i 2022 indført en metodeforandring i emissionsfaktorer, hvad angår beregningen af emissioner fra hotel­overnatninger og fjernvarmeforbrug. Denne metodeforandring er en forbedring af målingens præcision, men den resulterer i en lavere udledning, trods et stort set uforandret forbrug.

Klimaregnskab 2022

CO2-udslippene er fordelt på tre scopes i henhold til GHG-protokollens anvisninger og metode. Hortens samlede udslip for 2022 lå på 339 tCO2. Med 290 fuldtidsmedarbejdere giver det et udslip per medarbejder på 1,17 tCO2 for 2022.I scope 1 rapporteres alle udslip, som foregår i virksomhedsejede bygninger og transportmidler. Hortens scope 1-udslip er derfor relateret til brugen af firmabiler og kølegas fra et køleanlæg på kontoret i Hellerup. Tilsammen står de tre kontorer for 10 tCO2e, svarende til 2,9% af det samlede CO2-udslip i 2022. Det er en reducering med 20,3% fra sidste års scope 1-udslip.

I scope 2 rapporteres alle udslip fra brugen af elektricitet og fjernvarme. Det samlede udslip for alle tre kontorer er på 161.2 tCO2e, svarende til 47,6 % af de samlede udslip. Hovedsageligt elektricitet bidrager med udslip i scope 2 med 118.8 tCO2e. Scope 2-udslip er øget med 16,7% fra sidste års
scope 2-udslip.

I oktober 2022 har vi gennemgået energiforbruget på kontoret i Hellerup og Aarhus for at finde områder, hvor vi uden videre kunne indføre en række energi­besparende tiltag. Vi har bl.a. skruet ned for varme og ventilation, slukket for facadebelysningen om natten, indført intelligent regulering, der slukker/tænder for lys og netværk og installeret LED lys overalt, hvor det er muligt.

I scope 3 har Horten for 2022 valgt at afgrænse rapportering til forretningsrejser (kørsel i egen bil, flyrejser, taxiture, togrejser, færgerejser og hotelophold). Scope 3 udgjorde 167,8 tCO2e i 2022, svarende til 49,5 % af de samlede udslip. Den største udleder i denne kategori er kørsel i egen bil, som står for 57,5 tCO2e eller 16,9% af det samlede udslip. For 2022 så scope 3-udslip en stigning på 80% i forhold til 2021. Det skyldes, at vi rejste mere, også internationalt, i forhold til 2021, hvor rejseaktiviteterne var ekstraordinært lave.

Vi igangsatte i 2022 en revurdering vores rejsepolitik, der lægger op til mere klima­venlige rejser. Den forventes færdig i 2023.

I 2023 vil vi også udvide scope 3-rapporteringen til at omfatte vores kantine, og vi arbejder med et projekt, der skal minimere vores kantines klima­aftryk, bl.a. ved at have fokus på at bruge lokale råvarer og mindre kød.

Klimaregnskab 2023

Kontakt

Christian Gregersen

Managing Partner