Amalie Wollenberg Gasseholm beskæftiger sig primært med det insolvens- og finansieringsretlige område, herunder konkurs, kreditaftaleretlige spørgsmål og leasing.

Amalie har i den forbindelse stor erfaring med at føre retssager samt forestå procedurer i foged- og skifteretten inden for erhvervsretlige spørgsmål, herunder vedrørende finansiering, leasing, omstødelsessager, konkurskarantænesager og sager vedrørende kautionsforhold.