Anders Boserup Lauridsen er specialiseret i løsørefinansiering og håndteringen af de tvister, der kan opstå i forbindelse hermed. Han rådgiver erhvervsdrivende om løsørefinansiering og etableringen af sikkerheder i relation løsørefinansiering, bl.a. gennem leasing, factoring, konsignation, ejendomsforbehold, pant og kautioner.

Anders har et særligt kendskab til de juridiske udfordringer, der knytter sig til leasing af løsøreaktiver (særligt køretøjer), og han bistår løbende danske og internationale leasinggivere med udarbejdelse og tilpasning af deres kontrakter, ligesom han bistår ved sikringen af leasede aktiver, hvis leasingfinansieringen bliver nødlidende.

Anders fører herudover ofte retssager om erhvervsretlige spørgsmål, herunder vedrørende finansiering, leasing, ledelsesansvar, omstødelse og fortolkning af kommercielle kontrakter.

Anders underviser løbende Hortens kunder i finansieringsretlige emner, herunder pengeinstitutter om faldgruber ved kautioner og håndteringen heraf. Herudover er Anders tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor, hvor han underviser cand.merc.aud.-studerende i finansieringsret.