Andreas Østberg Hansen rådgiver generelt inden for udbudsret, konkurrenceret og statsstøtteret. Han arbejder med alle aspekter af udbudsretten og med planlægningen af udbudsprocesser på både ordre- og tilbudsgiversiden.

Andreas har desuden erfaring med rådgivning om problemstillinger, som udspringer af udbudsprocesser. Det indebærer rådgivning om kontraktretlige forhold med offentlige aftaleparter og de problemstillinger, der kan opstå i grænsefladen mellem udbuds-, forvaltnings- og entrepriseret.

Derudover rådgiver Andreas om fusioner, dawn raids og har deltaget i kontrolundersøgelser, ligesom han sideløbende rådgiver om statsstøtteretlige problemstillinger om blandt andet de minimis-støtte.