Andreas Østberg Hansen rådgiver om konkurrenceretlige og udbudsretlige problemstillinger.