Anne Glochau Petersen beskæftiger sig med rets- og voldgiftssager, særligt inden for det aftale- og køberetlige samt det erstatnings- og forsikringsretlige område.