Anne Louise Haack Andersen er specialiseret inden for fast ejendom og den almene boligsektors forhold.

Anne Louise har indgående kendskab til ejendomsbranchen og byggesektoren og rådgiver en række offentlige myndigheder, boligorganisationer og private parter om overdragelse og udvikling af fast ejendom. Hun har i de senere år bistået ved organisering af en række betydelige bygge- og anlægsprojekter, herunder byggeprojekter efter den delegerede bygherremodel samt gennemførelse af helhedsplaner i forskellige boligområder.

Anne Louise har specialistviden om regulerede boligformer - særligt den almene boligsektors forhold, herunder bl.a. opførelse af alment byggeri, renovering af almene boliger samt organisations- og administrationsforhold.

Herudover rådgiver Anne Louise om øvrige forhold vedrørende fast ejendom, herunder bl.a. regulering af fast ejendom, erhvervslejeret og entrepriseret, ligesom hun har ekspertise inden for tvisteløsning.