Astrid Maj Blumensaadt rådgiver primært om regulatoriske forhold inden for energi- og forsyningssektoren samt offentligretlige problemstillinger generelt.

Astrid har erfaring fra centraladministrationen og har senest arbejdet i henholdsvis Miljø- og Klima-, Energi- & Forsyningsministeriets departement, hvor hun bl.a. rådgav ledelsen og resten af koncernen om ministeriernes egen lovgivning, EU-ret og offentlig ret generelt. Astrid har desuden erfaring med regelarbejde og behandling af EU-retsager.