Birgitte Toxværd har arbejdet med databeskyttelsesret i mere end 15 år og er en af landets mest erfarne rådgivere.

Birgitte Toxværd rådgiver om alle aspekter af databeskyttelse, både rådgivning om enkelte behandlinger og større complianceprojekter, hvor hun hjælper med at afdække brug af personoplysninger, analysere, hvordan de må anvendes, og sammen med klienten planlægge den praktiske implementering af de nødvendige tiltag.

Hun har betydelig erfaring med at rådgive både det offentlige Danmark og den private sektor og har særlig ekspertise i virksomheder inden for den finansielle sektor (pengeinstitutter, forsikringsselskaber og forvaltningsselskaber), mediebranchen (produktionsselskaber og broadcastere) og medicinalvirksomheder, der alle befinder sig krydsfeltet mellem databeskyttelseslovgivningen og en omfattende sektorlovgivning.

Birgitte hjælper fx med privatlivspolitikker og cookie-tekster, overførsler til tredjelande, brug af billeder på sociale medier, sikkerhedsbrud, risikoanalyser, indgåelse af databehandleraftaler og afklaring af rollerne som dataansvarlig og databehandler, tilrettelæggelse af advokatundersøgelser og gennemgang af en databehandling, både før og efter virksomhedsoverdragelser.

For virksomheder og offentlige myndigheder, der er klar til det, gennemfører Birgitte et mock tilsyn for at afdække, om organisationen er klar til et rigtigt tilsyn fra Datatilsynet.

Birgitte har også en god teknisk forståelse og bruger det bl.a. til at lave praktiske løsninger, fx intern dokumentation af compliance, sletteoversigter, risikovurderinger og konsekvensanalyser.

Birgitte er omtalt i følgende internationale opslagsværker:
Legal 500: Data Privacy and Data Protection (Recommended Lawyer)

We are working with the team around partner Birgitte Toxværd. The team is exceptionally thorough and detailed in its 360° evaluation of complex data protection matters and particularly skilled in considering and advising on likely public authority/government views in data protection legislation and its implementation.

Legal 500, 2022