Bo Christensen er specialiseret i insolvensret og rekonstruktion og rådgiver virksomheder og deres kreditorer om restrukturering og insolvensbehandling samt om generel erhvervs- og finansieringsret.

Bo rådgiver danske og udenlandske klienter om alle aspekter af insolvens, turnaround, restrukturering samt nødlidende engagementer og investeringer, fx refinansiering, kapitalfremskaffelse, kreditoraftaler, omstrukturering samt om selskabsretlige og generelle erhvervsretlige forhold. Han rådgiver også sunde virksomheder, som har behov for at udvikle, tilpasse eller skalere deres forretning gennem investeringer, kreditoptagelse, frasalg eller opkøb.

Herudover har Bo erfaring med M&A, særligt køb og salg af kriseramte virksomheder og aktiviteter, og har i den forbindelse gennemført en række rekonstruktioner og omstruktureringer af nødlidende virksomheder, herunder gennem virksomhedsoverdragelser i og uden for indenretlig rekonstruktion og konkurs.

Bo har flere års erfaring med behandling af større konkursboer og anmeldte rekonstruktioner og fungerer som skifteretsudpeget kurator og rekonstruktør, herunder som medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel.

Derudover underviser Bo på Hortens egne seminarer, hos kunder og på kurser udbudt af Danske Advokater.