Camilla Skadborg er specialiseret i at rådgive og føre retssager for offentlige myndigheder. Camilla har således gennem hele sin karriere repræsenteret både statslige, kommunale og regionale myndigheder ved domstolene, ligesom hun har erfaring med rådgivning af myndigheder i forbindelse med behandling af klagesager.

Blandt andet har Camilla ført et betydeligt antal retssager om offentlige myndigheders erstatningsansvar, herunder som følge af langsommelig eller fejlagtig sagsbehandling, fratagelse af offentlige autorisationer, sundheds- og psykiatriret samt beskæftigelses- og socialret. Camilla har stor indsigt i den offentlige forvaltnings ønsker og behov og inddrager altid disse i tilrettelæggelsen og håndteringen af alle aspekter af retssagsprocessen. Hun forstår værdien af hurtigt at identificere sagens kerne og skære sagen til, så unødvendige skridt elimineres.

Derudover har Camilla stor erfaring med at rådgive kommuner, herunder både om forvaltningsretlige emner og om specialiserede emner inden for blandt andet sundhedsretten, socialretten og sager om mellemkommunal refusion efter retssikkerhedslovens regler.

Camilla har siden 2017 været ansat som ekstern lektor i civilprocesret ved Københavns Universitet, og er fra 2022 tiltrådt som underviser på Advokatuddannelsen, hvor hun underviser i modulet "Hovedforhandlingen".