Charlotte Kunckel er specialiseret inden for persondataret, it-ret, kontrakt- og udbudsret samt  EU-ret og statsstøtteret. Hun har en omfattende erfaring med rådgivning om persondataret, herunder complianceprojekter. Herudover rådgiver hun om udbudsretlige problemstillinger, såsom tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud samt førelse af sager for Klagenævnet for Udbud. Charlotte har særlig stor erfaring med rådgivning om it-udbud og komplekse kontrakter og har gennem flere år været certificeret it-advokat.

Herudover har hun stor erfaring med sager om offentligret, miljø- og energiret samt førelse af en lang række retssager inden for sine specialeområder. Charlotte rådgiver særligt offentlige myndigheder og private virksomheder inden for sine felter.

Charlotte har betydelig undervisningserfaring blandt andet fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet i statsforfatningsret, folkeret og EU-ret, herunder som ekstern lektor i EU-ret i perioden 2007-2014, ligesom hun har afholdt en lang række kurser om udbud, it-kontrakter og persondatalovgivningen og persondataforordningen.

udgivelser