Christina Munck rådgiver om M&A processer, selskabsret og kapitalmarkedsforhold. Hun har 15 års erfaring med disse arbejdsområder dels fra advokatrollen dels fra sin in-house ansættelse i TDC A/S. Dertil har Christina betydelig international erfaring fra tidligere ansættelser på advokatkontorer i London og New York. Hun beskæftiger sig derudover med incitamentsaflønning herunder navnlig aktieoptions- og warrantprogrammer samt tilpasning af udenlandske programmer til danske selskaber.